وبسایت تجهیزات ورزشی برادران مهدی زاده

پروژه ها

 

تولید کننده کفپوش های زیر فوم دار سالن های ورزشی، ساخت انواع دروازه های آلومینیومی استاندارد، اجرای زیرسازی زمین های استاندارد فوتبال و نصب چمن مصنوعی، ساخت پایه بسکتبال، تولید نیمکت های ذخیره و تماشاچی…